Skolebørn

Folkeskolerne i Hvidovre Kommune arbejder for at skabe bedre resultater, bedre trivsel og større forældretilfredshed

Skolerne i Hvidovre arbejder målrettet med, at alle elever bliver så dygtige, de kan. Vi tager faglighed og trivsel alvorligt, og det betyder blandt andet, at vores lærere og pædagoger er uddannet i klasseledelse og relationsarbejde.

Vi har en talentindsats, som er meget populær blandt lærere og elever, og som giver den enkelte elev mulighed for at fordybe sig i et fagligt område, som han/hun er særligt interesseret i. Talentholdene findes inden for nogle traditionelle fag, som fx matematik og engelsk, men også mere moderne fag som ”Science” og ”Innovation og Design”.

Endelig arbejder kommunen målrettet med it – bl.a. gennem visionen og handleplanen ”På vej mod digital dannelse”. Handleplanen har bl.a. givet skoler, SFO’er og klubber et fuldt dækkende trådløst netværk, og den har udmøntet sig i store investeringer i iPads og andre digitale enheder samt kursus- og coachingforløb for lærere og pædagoger.

Læs mere om skolerne, SFO'er og klubber (nyt vindue).